Dom, miesz­kanie, środowisko

Przy­pominamy o złożeniu deklaracji

Przy­pominamy o obowiązku złożenia deklaracji dot. źródeł ogrzewania budynków.

pdfUlotka 1.89 MB


Poniżej druki deklaracji do pobrania

pdfFor­mularz A dla budyn­ków i lokali miesz­kal­nych, 285.86 KB05/​01/​2022, 11:33

pdfFor­mularz B — dla budyn­ków i lokali nie­miesz­kal­nych.310.85 KB05/​01/​2022, 11:33