Dom, miesz­kanie, środowisko

Remont ulicy Mieleńskiej.

Roz­począł się remont ulicy Mieleńskiej.

Prace polegają na wymianie krawęż­ników i nawierzchni jezdni. Wszyst­kim dział­kowiczom i miesz­kań­com radzimy korzystać z drogi okręż­nej poprzez ulicę Bar­ciń­ską i Pałucką.