Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie dot. programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Informacyjno-​Konsultacyjny dnia 8 grud­nia br. zaprasza na spo­tkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Spo­tkanie roz­pocz­nie się o godz. 14.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

czyste powietrze