Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zmiany w opłatach z odbiór odpadów

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIE­RUCHOMO­ŚCI NIE­ZAMIESZ­KAŁYCH I LETNISKOWYCH

Zgod­nie z pod­jętą przez Radę Miej­ską w Pako­ści uchwałą z dnia 30 czerwca 2016 roku na terenie Gminy Pakość od sierp­nia br. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal­nych z terenu nie­ruchomo­ści nie­zamiesz­kałych, uzależ­nione od spo­sobu gromadzenia odpadów.

Czytaj więcej: Zmiany w opłatach z odbiór odpadów

Prze­budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej

W dniu 19 lipca w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści miało miej­sce prze­kazanie terenu i placu budowy dla zadania pn.: „Prze­budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Prze­budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD