Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Wyszyńskiego

W dniu 21 kwiet­nia br. pod­pisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przy­łączami dla osiedla przy ul. Wyszyń­skiego i ulic przy­ległych– III etap”.

Czytaj więcej: Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Wyszyń­skiego

Zaadop­tuj mnie„

Poniżej przed­stawiamy zdjęcia bez­dom­nych psów z terenu gminy Pakość, prze­bywających obec­nie w Schronisku dla zwierząt w Inowrocławiu.

Czytaj więcej: „Zaadop­tuj mnie„

Zaproszenie dla rolników

Kujawsko-​Pomorski Ośrodek Doradz­twa Rol­niczego w Minikowie organizuje dnia 27.02.2015 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiej­skiej w Wielowsi szkolenie dla rol­ników: „Płat­no­ści bez­pośred­nie w roku 2015″ oraz „Płat­no­ści z tytułu zobowiązań rolno-​środowiskowo-​klimatycznych”.

W Pako­ści uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat

Już nie­długo uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat Banku WBK. Urządzenie będzie umoż­liwiało wpłacanie pieniędzy przez Klien­tów Banku na własne rachunki (osobiste i firmowe).

Czytaj więcej: W Pako­ści uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD