Dom, miesz­kanie, środowisko

Szczepienia prze­ciwko wściekliźnie

Infor­mujemy, że w dniach 13.05.2015 r – 30.05.2015 r., zaplanowano obowiąz­kowe szczepienia psów powyżej 3 miesiąca życia i dobrowolne sczepienia kotów, prze­ciw wściekliź­nie. W załącz­niku ter­miny szczepień w poszczegól­nych miej­scowo­ściach naszej Gminy.

terminy