Dom, miesz­kanie, środowisko

Uzyskaliśmy dotację na wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość

Uzyskaliśmy dotację na wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy Pakość.

Nasadzenia były realizowane na w Kościelcu, ul. Jan­kow­ska, ul. Mogileń­ska, ul. Bar­ciń­ska, Pakość plac Jor­danek, Wielowieś. Środki na ten cel uzyskano z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu to 6.032,0080%. Cel — wpłynie to pozytyw­nie na mikroklimat miasta, poprawę jako­ści powietrza oraz estetykę krajobrazu miasta i terenów wiejskich.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD