Dom, miesz­kanie, środowisko

Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego zwraca się z prośbą o wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomor­skiej 1939. Zapraszamy do zapoznania się z oficjal­nym pismem.

image001

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD