Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zaadop­tuj mnie”

Poniżej przed­stawiamy zdjęcia bez­dom­nych psów z terenu gminy Pakość, prze­bywających obec­nie w Schronisku dla zwierząt w Inowrocławiu.

1 — pies ok. 56 lat, brązowy, nadaje się na stróża, będzie dobrze pil­nował gospodar­stwa, ma ten­den­cje do skakania przez ogrodzenie i nie zgadza się z innymi zwierzętami, w związku z czym potrzebuje odpowied­niego, pojedyn­czego kojca,

2 — pies, ok. 10 lat, tricolor,

3 — pies, ok. 10 lat, brązowy, łagodny, star­szy pies, który potrzebuje spo­koj­nego domu,

4 – suczka, ok. 1 roku, czarna pod­palana, bar­dzo łagodna i przyjazna, przed sterylizacją,

5, 6 – dwa psy z jed­nego miotu, czarne pod­palane, ok. 34 lata, będą dobrze pil­nowały gospodar­stwa, jeden jest bar­dziej dominujący, drugi natomiast ma ten­den­cje do ucieczki przez ogrodzenie,

7 – pies, ok. 56 lat, czarny, nadaje się na stróża, będzie dobrze pil­nował gospodarstwa,

8 – pies, brązowy, będzie dobrze pil­nował gospodarstwa,

9 – pies, kil­kuletni, czarny, spokojny,

10 – pies, brązowy, będzie dobrze pil­nował gospodarstwa,

11 – pies, kil­kuletni, czarny, nadaje się na stróża,

Wszyst­kie zwierzęta są zaszczepione i regular­nie odrobaczane. Potrzebują opieki i miło­ści. Pamiętajmy jed­nak, że adop­cja psa to ogromna odpowiedzial­ność i obowiązek na lata, prosimy więc o prze­myślane decyzje.
Osoby zain­teresowane adop­cją prosimy o kon­takt z Urzędem Miej­skim w Pako­ści, nr tel. (52) 566 60 89 lub Schroniskiem dla Zwierząt w Inowrocławiu.

Schronisko dla Zwierząt
ul. Toruń­ska 165
88100 Ino­wrocław
tel. 052357-​2320
http://​schronisko​.fresh​-art​.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD