Dom, miesz­kanie, środowisko

Zakoń­czył się remont Wspól­noty Miesz­kaniowej przy ul. Radłowskiej

Zakoń­czył się remont elewacji budynku Wspól­noty Miesz­kaniowej, położonej przy ul. Radłow­skiej 31 w Pakości.

Prace polegały na ociepleniu, wykonaniu tynku dekoracyj­nego i pomalowaniu ścian zewnętrz­nych budynku. Zakres robót obej­mował rów­nież m.in. wykonanie utwar­dzenia podwórza kostką betonową, wymianę drzwi wej­ściowych, lamp oświetleniowych na klat­kach schodowych, mon­taż anten zbior­czych, mon­taż wyłazu dachowego oraz mon­taż domofonu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD