Dom, miesz­kanie, środowisko

Zbiórka odpadów nie­bez­piecz­nych 13 grud­nia 2008

Urząd Miej­ski w Pako­ści organizuje w dniu 13 grud­nia 2008 r. bez­płatną zbiórkę odpadów nie­bez­piecz­nych z terenu Gminy Pakość.

Har­monogram zbiórki:

1. Kościelec (przy Cen­trum Komunikacji Spo­łecz­nej): w godzinach 8:009:00
2. Wielowieś (po starym CPN): w godzinach 9:1510:15
3. Pakość (ul. Bar­ciń­ska — przy­stanek PKS): 10:3011:30
4. Pakość (ul. Św. Jan — przy OSP): 11:4012:30
5. Pakość (ul. Jan­kow­ska — przy­stanek autobusowy): 12:4013:40
6. Radłowo (przy budynku po Szkole): 13:5515:00

Godziny mogą ulec minimal­nym prze­sunięciom.

W w/​w miej­scach będzie ustawiony samo­chód firmy PPHU ABBA-​EKOMED Sp. z o.o., do którego można przynosić:

— zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, kom­putery)
— zużyte lampy fluorescen­cyjne
— baterie i akumulatory
— baterie alkaliczne