Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Zbiórka zużytego sprzętu elek­trycz­nego i elektronicznego

W dniu 15 maja 2008 r. w godz. 8:0019:00 w ramach jed­no­dniowej akcji ustawione zostaną pojem­niki na zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­troniczny. Miej­scem ustawienia zbior­ników będą:
  • osiedle Mogileń­skie w pobliżu zatoczki autobusowej
  • ul. Szkolna przy budynku Ochot­niczej Straży Pożarnej

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD