Droga 255

dw255.1

Roz­poczęły się prace na ul. Rynek

W związku z prze­kazaniem terenu budowy od wtorku, tj. 17 paź­dzier­nika br. roz­poczęły się prace związane z zadaniem inwestycyj­nym pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się prace na ul. Rynek

Prze­kazanie terenu budowy

11 paź­dzier­nika br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się prze­kazanie terenu budowy dla wykonania robót budow­lanych polegających na „prze­budowie i remon­cie sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno (zadanie I – część II), wchodzących w skład zadania inwestycyj­nego pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakośc – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową siec i kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakość”.

Czytaj więcej: Prze­kazanie terenu budowy

Trwają prace na ul. Różanej

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Czytaj więcej: Trwają prace na ul. Różanej

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jankowskiej

W związku z roz­poczęciem realizacji inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” prosimy Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Świętego Jana, Lipowej i Jan­kow­skiej o zapoznanie się z informacją.

Czytaj więcej: Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jan­kow­skiej

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Różanej w Pakości

W związku z prze­kazaniem placu budowy Gmina Pakość roz­poczęła realizację inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”. Prosimy Miesz­kań­ców ul. Różanej o zapoznanie się z informacją.

Czytaj więcej: Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Różanej w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD