Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Różanej w Pakości

W związku z prze­kazaniem placu budowy Gmina Pakość roz­poczęła realizację inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”. Prosimy Miesz­kań­ców ul. Różanej o zapoznanie się z informacją.

Pismo dla Miesz­kań­ców ul. Różanej

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD