Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jankowskiej

W związku z roz­poczęciem realizacji inwestycji pn.: „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość-​Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści” prosimy Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Świętego Jana, Lipowej i Jan­kow­skiej o zapoznanie się z informacją.

Infor­macja dla Miesz­kań­ców ul. Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej i Jankowskiej

Plan sytuacyjny budowa nowej sieci kanalizacji

Plan sytuacyjny prze­budowa ist­niejącej sieci kanalizacji

Plan sytuacyjny remont ist­niejącej sieci kanalizacji

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD