Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macja o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi 255

W ślad za pismem PBDiM Kobylar­nia S.A. infor­mujemy o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódz­kiej 255 relacji Strzelno-​Pakość na odcinku km 0+005 do km 2+400 Pakość w związku z robotami związanymi z budową kanalizacji desz­czowej — zgod­nie z Projek­tem Czasowej Organizacji Ruchu. Ter­min wprowadzenia organizacji ruchu od 29.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD