Kolejna zmiana w organizacji ruchu — od 06.09.2018 r.

Wykonawca prac drogo­wych w drodze wojewódz­kiej 255 infor­muje o kolej­nej zmienie organizacji ruchu drogi relacji Strzelno-​Pakość km 0+005 do km 2+400 Pakość.

Ter­min wprowadzenie organizacji ruchu od 06.09.2018 r. do 31.12.2018 r.