Prace na ul. Różanej i Rynek — stan na koniec października