Prace na ul. Rynek i Różanej — stan na koniec listopada