Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Roz­poczęły się prace na ul. Rynek

W związku z prze­kazaniem terenu budowy od wtorku, tj. 17 paź­dzier­nika br. roz­poczęły się prace związane z zadaniem inwestycyj­nym pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość– Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pakości”.

Zakres przed­miotowy remontu sieci kanalizacji sanitar­nej w Drodze Wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno na ulicy Rynek prowadzony jest od działki nr 154 (ul. Rynek 32) do działki nr 243/​2 (ul. Św. Jana 5). Jest to odcinek o długo­ści ok. 294,8 m.

dw255.1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD