ul. Jan­kow­ska i Św. Jana — stan prac na koniec stycz­nia 2018 r.