ul. Jan­kow­ska i Św. Jana — stan prac na połowę lutego 2018 r.