Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Uwaga! Zamknięcie DW 255 od ul. Rynek do ul. Św. Jana.

Z uwagi na realizację zadania pn. „Budowa, prze­budowa, remont sieci kanalizacji sanitar­nej w ciągu DW 255 Pakość – Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej wraz z prze­budową sieci kanalizacji sanitar­nej w ul. Różanej w Pako­ści”, infor­mujemy iż od dnia 06 listopada 2017 r. roz­poczną się prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitar­nej w ulicy św. Jana.

W związku z powyż­szym, zawiadamiamy iż na odcinku od ul. Rynek do ul. św. Jana droga zostanie cał­kowicie zamknięta i obowiązywała będzie tym­czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość – Strzelno, prze­widująca objazdy przez ulicę Szkolną (moż­liwość przejazdu dwukierun­kowego pojaz­dów do 3,5t) oraz przez ulicę Mikołaja/​Cmentarną (mała obwod­nica miasta).

Jed­nocześnie prosimy o nie­par­kowanie aut wzdłuż ulicy Szkol­nej, z uwagi na brak moż­liwo­ści jed­noczesnego przejazdu dwóch mijających się aut.

Prosimy także o zachowanie ostroż­no­ści, korzystanie z objaz­dów oraz wyrozumiałość, za którą dziękujemy wszyst­kim uczest­nikom ruchu.

PLAN MIASTA 255

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD