Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia w szkołach pod­stawowych rozdane

W dniu dzisiej­szym w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

Czytaj więcej: Stypen­dia w szkołach pod­stawowych roz­dane

Pod­sumowanie semetru w SP. im. E.Estkowskiego

Koniec semestru to czas pod­sumowań pół­rocz­nej pracy szkół. Okres ten w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści obfitował w wiele działań, akcji, imprez, a także suk­cesów uczniów, zarówno indywidual­nych jak i zespołowych.

Czytaj więcej: Pod­sumowanie semetru w SP. im. E.Estkowskiego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD