Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Apel wojewody

Pod­czas wczoraj­szej kon­feren­cji pra­sowej wojewoda kujawsko-​pomorski Mikołaj Bog­danowicz wystosował apel by osoby, które mają moż­liwo­ści, mają wolne miesz­kania, wolne prze­strzenie i chcą pod swój dach przyjąć uchodź­ców, aby roz­ważyły taką ewen­tual­ność i zgłosiły się do swojego urzędu miasta/​gminy.

Apel wojewody

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD