Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Granice obwodów szkół podstawowych

Na pod­stawie uchwały nr IV/​28/​2019 z dn. 21 lutego 2019r. Radni Rady Miej­skiej w Pako­ści uchwalili granice obwodów publicz­nych szkół pod­stawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Pakość.

Granice obwodów publicz­nych szkół pod­stawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Pakość, na okres od dnia 1 września 2019 r.:
1) obwód Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści, ul. Szkolna 44, 88170 Pakość, obej­muje następujące ulice w Pako­ści i miej­scowo­ści:
a) ulice: Bar­ciń­ska, Działyń­skich, Fabryczna, Ino­wrocław­ska, Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego, Jana Kasprowicza, Jana Krzyżanow­skiego, Ks. Woj­ciecha Kęsic­kiego, Ks. Józefa Kurzaw­skiego, marsz. Józefa Pił­sud­skiego, Mieleń­ska, Nad­notecka, Ogrodowa, Osiedle 600-​lecia, Pałucka, Stanisława Przy­byszew­skiego, Rynek, Stanisława Szenica, Szeroka, Szkolna, Topolowa, Św. Jana, Żabia,
b) miej­scowo­ści: Lud­kowo, Łącko, Mielno, Rybitwy, Wielowieś, Wojdal.

2) obwód Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści, ul. Błonie 2, 88170 Pakość, obej­muje następujące ulice w Pako­ści i miej­scowo­ści:
a) Błonie, Cmen­tarna, Dwor­cowa, Grobla, Bal­tazara Han­kiewicza, Jan­kow­ska, Krótka, Kwiatowa, Leona Lesz­czyń­skiego, Lipowa, Łazien­kowa, Mikołaja, Mogileń­ska, Polna, Powstań­ców Wiel­kopol­skich, Radłow­ska, Różana, Słoneczna, Śluza,
b) miej­scowo­ści: Gieb­nia, Jan­kowo, Ludwiniec, Radłowo.

3) obwód Szkoły Pod­stawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, Kościelec 14, 88170 Pakość, obej­muje miej­scowo­ści:
Gorzany, Dziar­nowo, Kościelec, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD