Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli wręczone

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń przy­znał doroczne nagrody z okazji przy­padającego 14 paź­dzier­nika Dnia Edukacji Narodowej.

Za cało­kształt pracy dydaktyczno-​wychowawczej i opiekuń­czej oraz pracy związanej z realizacją zadań szkoły i potrzeb uczniów gratyfikacje finan­sowe otrzymało 10 nauczycieli z pakoskich szkół.

Z powodu pan­demii koronawirusa w tym roku nie zdecydowano się na uroczyste wręczenie wyróż­nień. Nagrodzonym ser­decz­nie gratulujemy, a wszyst­kim nauczycielom i pracow­nikom placówek oświatowych z Gminy Pakość jesz­cze raz składamy naj­lep­sze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

IMG 1771

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD