Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli

Dnia 21 paź­dzier­nika 2021 r. Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń w towarzystwie Zastępcy Bur­mistrza Pako­ści Szymona Łep­skiego oraz Kierow­nika Cen­trum Usług Wspól­nych Gminy Pakość Agnieszki Chlebic­kiej, uhonorował nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za trud wkładany w kształ­cenie i wychowanie młodych pokoleń oraz życzył wielu suk­cesów zawodowych.

Nagrody otrzymali:

Pani Izabela Badyna — Dyrek­tor Przed­szkola Miej­skiego w Pakości,

Pani Wiesława Chołaj­czyk — Nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości,

Pan Mirosław Goz­dera — Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości,

Pani Hanna Graj­kow­ska — Nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości,

Pani Wieletta Grudziń­ska — Nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości,

Pani Marzanna Nadol­ska — Nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości,

Pani Mar­lena Pucz­kar­ska — Nauczyciel Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości,

Pani Mał­gorzata Sob­czak — Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,

Pani Mariola Szlyfar­ska — Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości,

Pani Dorota Tulibacka — Dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

DSC 6010

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD