Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nauczyciele nagrodzeni przez burmistrza

W Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w dniu 19 paź­dzier­nika 2018 r. bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył nagrody 8 nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydak­tycz­nej, wychowaw­czej i opiekuńczej.

Bur­mistrz złożył podziękowanie dyrek­torom i nauczycielom za codzienny trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Jak pod­kreślił włodarz jest to miły spo­sób uhonorowania opiekunów dzieci i młodzieży za ich rzetelną pracę.

Nagrody Bur­mistrza Pako­ści otrzymali:

1. Anna Małek-​Kałek,
2. Dorota Tulibacka,
3. Izabela Badyna,
4. Julita Gotow­ska,
5. Katarzyna Cieśliń­ska,
6. Mag­dalena Majchrzak-​Tschurl,
7. Mariusz Lewan­dow­ski,
8. Mirosław Gozdera.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD