Edukacja, opieka nad dzieckiem

Orlik przy ul. Mogileń­skiej ponow­nie otwarty

W związku z usunięciem gniazda os znaj­dującego się na terenie obiektu ponow­nie otwarty jest Orlik przy ul. Mogileńskiej.