Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Policjanci nagrali spot dla dzieci jak powinny reagować na osoby, których nie znają!

W trzech scen­kach policjanci starali się przed­stawić to, z jakimi przy­pad­kami mogą zetknąć się dzieci, gdy są same w domu, idą ulicą, czy są na placu zabaw. Wszystko to w trosce o ich bezpieczeństwo.

Czy otworzyć drzwi komuś kogo nie znasz? Czy wsiąść z obcą osobą do samo­chodu, albo czy dać komuś nie­znajomemu klucze do miesz­kania? Na te właśnie pytania policjanci udzielili odpowiedzi w nagranym spo­cie promującym edukację dzieci w zakresie ich bez­pieczeń­stwa. Spot w opar­ciu o przy­gotowany scenariusz zrealizowały ino­wrocław­skie policjantki aspirant sztabowy Izabella Drob­niecka i star­szy aspirant Justyna Piąt­kow­ska wraz z Panem Hen­rykiem Domagałą nauczycielem klasy mun­durowej z Inowrocławia.

Bywa tak, że dzieci zostają same w domu, idą ulicą, czy bawią się na placu zabaw. Dlatego tak ważne jest wpojenie im zasad bez­pieczeń­stwa. Trosz­cząc się o naj­młod­szych, trzeba od naj­młod­szych lat często z nimi roz­mawiać i uczyć, jak należy postąpić, by nic złego im się nie stało. Stąd edukacyjny spot przy­gotowany przez policjantki i nauczyciela „mundurówki”.

W rolę dziew­czynki, którą spo­tykają różne sytuacje wcieliła się ośmiolet­nia Ola Piąt­kow­ska, uczen­nica Szkoły Pod­stawowej nr 11 w Ino­wrocławiu. Ona właśnie pokazuje nie­prawidłowe zachowania, ale i to, jak należy się popraw­nie zachować dla własnego bezpieczeństwa.

Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu zachęca by dzieci wraz z rodzicami obej­rzeli spot. Być może sytuacje w nim będą Wam znane. Ten temat jest warty uwagi i roz­mowy w domu.

Film dostępny tutaj: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​69​K​e​t​6​O​z​g​Y​&​a​m​p​;​f​e​a​t​u​r​e​=​y​o​u​t​u​.​b​e

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD