Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­począł się nowy rok szkolny w naszej gminie

Dla ponad 1000 uczniów i przed­szkolaków w gminie Pakość zaczął się nowy rok szkolny 2013/​2014. Naj­więcej z nich roz­poczęło naukę w Szkole Pod­stawowej w Pako­ści, gdzie z począt­kiem roku w szkol­nych ław­kach zasiądzie 548 uczniów, w tym 93 w oddziałach „0”. W pakoskim gim­nazjum do nauki przy­stąpiło 244 gim­nazjalistów. Edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu roz­poczęło 152 uczniów, z czego 50 w przed­szkolu. Prawie 130 wychowan­ków przyjęło Przed­szkole Miej­skie w Pakości.

W uroczystych inauguracjach nowego roku uczest­niczył bur­mistrz Wiesław Koń­czal oraz wicebur­mistrz Szymon Łep­ski. Wszyst­kim uczniom życzymy suk­cesów i wytrwało­ści w nauce, a nauczycielom satys­fak­cji z pracy.

Fotorelacja z inauguracji nowego roku szkol­nego w Gim­nazjum i Szkole Pod­stawowej w Pako­ści — Jerzy Joachimiak.


Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD