Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2017/​2018

Roz­poczęcie roku szkol­nego odbędzie się 4 września br.

1. W Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści o godz. 9.00 klasy IV-​VII, o godz. 10.00 klasy I-​III,

2. W Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści, o godz. 9.00 wszyst­kie klasy Szkoły Pod­stawowej i Gimnazjum.

3. W Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, o godz. 9.00 wszyst­kie klasy Szkoły Podstawowej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD