Edukacja, opieka nad dzieckiem

Zapisy do szkoły dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści infor­muje, że w dniach od 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły przyj­mowane są zapisy dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I i oddziałów przed­szkol­nych.

Czytaj więcej: Zapisy do szkoły dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010

Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie oświaty

Infor­mujemy, że Dyrek­torzy Placówek Oświatowych organizują spo­tkania infor­macyjne z rodzicami w związku z nowelizacją ustawy o sys­temie oświaty, która wprowadziła szereg zmian.

Czytaj więcej: Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie oświaty

Spo­tkanie infor­macyjne w Szkole Podstawowej

W dniu 23.02.2016 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w świetlicy Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści odbędzie się spo­tkanie infor­macyjne „Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie edukacji” organizowane przez Dyrek­tora Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści dla rodziców dzieci, które w roku szkol­nym 2016/​17 roz­poczną naukę w klasie I lub realizować będą roczne przy­gotowanie przedszkolne,tzn. dzieci z rocz­nika 2009 i 2010.

Ser­decz­nie zapraszamy.

Dyrek­tor szkoły
mgr inż. Mirosław Gozdera

Ogłoszenie o naborze

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści poszukuje pracow­nika na stanowisko pracow­nika obsługi – pracow­nik gospodar­czy, sprzątaczka.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD