Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wyniki kon­kursu plastycznego

Pod­sumowano I etap szkolny oraz II etap gminno — miej­ski kon­kursu plastycz­nego na plakat pt. „Obrona cywilna Wokół Nas — „112 w trud­nej sprawie, nie używaj przy zabawie”.

Czytaj więcej: Wyniki kon­kursu plastycz­nego

Zapisy do szkoły dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010

Dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej w Pako­ści infor­muje, że w dniach od 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły przyj­mowane są zapisy dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I i oddziałów przed­szkol­nych.

Czytaj więcej: Zapisy do szkoły dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010

Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie oświaty

Infor­mujemy, że Dyrek­torzy Placówek Oświatowych organizują spo­tkania infor­macyjne z rodzicami w związku z nowelizacją ustawy o sys­temie oświaty, która wprowadziła szereg zmian.

Czytaj więcej: Moje dziecko w zmieniającym się sys­temie oświaty

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD