Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nauczyciele wyróżnieni

Dzień Edukacji Narodowej, to stosowna okazja do tego by, podziękować nauczycielom za kształ­towanie serc i umysłów młodego pokolenia. W tym dniu nie tylko uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. Szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-​wychowawczej docenił rów­nież bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczając nagrody.

Czytaj więcej: Nauczyciele wyróż­nieni

Roz­poczęcie roku szkol­nego w nowej szkole podstawowej

Kolejne wakacje prze­minęły i 4 września uczniowie zgromadzili się w szkołach, by uroczy­ście powita nowy rok szkolny, który w związku z reformą szkol­nic­twa przyniósł w wielu placów­kach oświatowych zmiany.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego w nowej szkole pod­stawowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD