Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nasi pakoscy „Zawiszacy” z wizytą w Domach Pomocy Społecznej

Tradycyj­nie jak co roku, dzięki 88 Drużynie Har­cer­skiej „Zawiszacy” do domów pomocy spo­łecz­nej trafiło światełko Betlejem­skie, a wraz z nim ponad 800 czekolad podarowanych na ten cel przez miesz­kań­ców Pako­ści i okolic.

Czytaj więcej: Nasi pakoscy „Zawiszacy” z wizytą w Domach Pomocy Spo­łecz­nej

Młodzi pił­karze z Pako­ści w pół­finale wojewódzkim

Dnia 20 paź­dzier­nika 2014 na boisku „Orlik” przy ul. Bar­ciń­skiej w Pako­ści odbył się kolejny etap zmagań pił­kar­skich – Ćwierć­finał Wojewódzki. I tym razem pako­ścianie okazali się naj­lepsi wygrywając wszyst­kie mecze, zdobywając kom­plet punk­tów i awans do Pół­finału Wojewódzkiego.

Czytaj więcej: Młodzi pił­karze z Pako­ści w pół­finale wojewódz­kim

Komunikat z Mistrzostw Powiatu Ino­wrocław­skiego Szkół Podstawowych

Tur­niej finałowy w ramach Mistrzostw Powiatu odbył się 10 paź­dzier­nika br. w Pako­ści. Do tur­nieju zakwalifikowało się 6 naj­lep­szych ekip reprezen­tujących następujące szkoły: SP nr 4 Ino­wrocław, SP nr 1 Gniew­kowo, SP Janikowo, SP Dąbrowa Biskupia, Sp Polanowice oraz SP Pakość.

Czytaj więcej: Komunikat z Mistrzostw Powiatu Ino­wrocław­skiego Szkół Pod­stawowych

Z wicemistrzostwem powiatu i awan­sem do ćwierć­finału wojewódzkiego

Pod­czas tegorocz­nych roz­grywek w tzw. „szóst­kach” pił­kar­skich pakoscy gim­nazjali­ści wzięli udział w dwóch tur­niejach. Pierw­szy, eliminacyjny odbył się 01.10.2014r. w Krusz­wicy. Nasi uczniowie spisali się bar­dzo dobrze. W 4 spo­tkaniach zdobyli 9 punk­tów i z drugiego miej­sca awan­sowali do imprezy głównej.

Czytaj więcej: Z wicemistrzostwem powiatu i awan­sem do ćwierć­finału wojewódz­kiego

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD