Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Przyjdź i zobacz nowe przedszkole

Szanowni Pań­stwo,
Infor­mujemy, iż w nie­dzielę, 8 września w godzinach od 15.00 do 18.00 odbędzie się „dzień otwarty” dla wszyst­kich chęt­nych, którzy chcą obej­rzeć wnętrza nowego budynku Przed­szkola Miejskiego.

Czytaj więcej: Przyjdź i zobacz nowe przed­szkole

Nowa pracow­nia kom­puterowa w Estkowskim

Europej­skie Stowarzyszenie PER­SPEK­TYWY oraz Rada Rodziców przy Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści dokonali prze­kazania na rzecz szkoły nowej pracowni komputerowej.

Czytaj więcej: Nowa pracow­nia kom­puterowa w Est­kow­skim

Uroczyste otwar­cie nowego przedszkola

27 sierp­nia to dzień szczególny dla władz samorządowych, dyrek­cji, nauczycieli, pracow­ników, dzieci i ich rodziców. To właśnie dziś nastąpiło oficjalne otwar­cie nowo wybudowanego Przed­szkola Miej­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Uroczyste otwar­cie nowego przed­szkola

Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

Uprzej­mie infor­mujemy, iż uroczyste roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września br. wg. następującego harmonogramu:

Czytaj więcej: Roz­poczęcie roku szkol­nego 2019/​2020

185 lat kościelec­kiej szkoły

22 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu odbyły się uroczysto­ści związane ze 185 rocz­nicą powstania Szkoły Pod­stawowej oraz 20 rocz­nicą nadania jej imienia Armii Krajowej.

Czytaj więcej: 185 lat kościelec­kiej szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD