Edukacja, opieka nad dziec­kiem

Stypen­dia w szkołach pod­stawowych rozdane

W dniu dzisiej­szym w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.

Czytaj więcej: Stypen­dia w szkołach pod­stawowych roz­dane

Pod­sumowanie semetru w SP. im. E.Estkowskiego

Koniec semestru to czas pod­sumowań pół­rocz­nej pracy szkół. Okres ten w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści obfitował w wiele działań, akcji, imprez, a także suk­cesów uczniów, zarówno indywidual­nych jak i zespołowych.

Czytaj więcej: Pod­sumowanie semetru w SP. im. E.Estkowskiego

Nauczyciele wyróżnieni

Dzień Edukacji Narodowej, to stosowna okazja do tego by, podziękować nauczycielom za kształ­towanie serc i umysłów młodego pokolenia. W tym dniu nie tylko uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach. Szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-​wychowawczej docenił rów­nież bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal wręczając nagrody.

Czytaj więcej: Nauczyciele wyróż­nieni

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD