Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Suk­ces pił­karzy z pakoskiej podstawówki

Pił­karze ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich zajęli I miej­sce w Mistrzostwach Powiatu Ino­wrocław­skiego w piłce halowej chłop­ców. W tur­nieju finałowym udział wzięło 6 drużyn ze szkół pod­stawowych z Krusz­wicy, Ino­wrocławia, Gniew­kowa, Janikowa, Polanowic i Pakości.

Czytaj więcej: Suk­ces pił­karzy z pakoskiej pod­stawówki

Stypen­dia dla naj­lep­szych uczniów i spor­tow­ców w SP Pakość

Dnia 29 stycz­nia 2014 r. Bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył naj­lep­szym uczniom na uroczystej gali w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści stypen­dia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Czytaj więcej: Stypen­dia dla naj­lep­szych uczniów i spor­tow­ców w SP Pakość

X – Jubile­uszowy Rajd „Powstań­czym Szlakiem”

Uczniowie Szkół Pod­stawowych z Pako­ści i Kościelca, absol­wenci, studenci z Byd­gosz­czy, rodzice i nauczyciele wystar­towali w Jubile­uszowym Raj­dzie połączonym z Mar­szami na Orien­tację, który zor­ganizowany został 11 stycz­nia 2014r. przez nauczycieli ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

Czytaj więcej: X – Jubile­uszowy Rajd „Powstań­czym Szlakiem”

Będziemy zawsze pamiętać o Powstaniu Wielkopolskim

95 lat temu wybuchło Powstanie Wiel­kopol­skie – zryw zbrojny, dzięki któremu Wiel­kopol­ska, w tym Pakość, znalazły się w granicach pań­stwa pol­skiego. Pamięć o tych wydarzeniach uczczono 7 stycz­nia 2014r. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wielkopolskich.

Czytaj więcej: Będziemy zawsze pamiętać o Powstaniu Wiel­kopol­skim

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD