Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Nagrody bur­mistrza wręczone

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkol­nym 2019/​2020, Bur­mistrz Pako­ści przy­znał nagrody dyrek­torom i nauczycielom, odznaczającym się efek­tywną pracą dydak­tyczną i wychowawczą.

Czytaj więcej: Nagrody bur­mistrza wręczone

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia dzien nauczyciela

Przyjdź i zobacz nowe przedszkole

Szanowni Pań­stwo,
Infor­mujemy, iż w nie­dzielę, 8 września w godzinach od 15.00 do 18.00 odbędzie się „dzień otwarty” dla wszyst­kich chęt­nych, którzy chcą obej­rzeć wnętrza nowego budynku Przed­szkola Miejskiego.

Czytaj więcej: Przyjdź i zobacz nowe przed­szkole

Nowa pracow­nia kom­puterowa w Estkowskim

Europej­skie Stowarzyszenie PER­SPEK­TYWY oraz Rada Rodziców przy Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści dokonali prze­kazania na rzecz szkoły nowej pracowni komputerowej.

Czytaj więcej: Nowa pracow­nia kom­puterowa w Est­kow­skim

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD