Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Święto Nie­pod­legło­ści w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Estkowskiego

Dziewiątego listopada w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści obchodzono 99 rocz­nicę odzyskania niepodległości.

Z tej okazji odbył się uroczysty apel, którego motywem prze­wod­nim były słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie pamięta prze­szło­ści, nie ma przyszłości”.Wśród zaproszonych gości byli: Prze­wod­niczący Rady Miasta pan Jerzy Joachimiak, z ramienia Urzędu Miasta pan Mariusz Jarzynow­ski oraz gość honorowy, były Szef Zarządu Sztabu General­nego Woj­ska Pol­skiego Generał Brygady Fran­ciszek Kochanow­ski, który zapoznał młodzież z drogą Pol­ski do nie­pod­legło­ści i rolą Woj­ska Pol­skiego w obronie suweren­no­ści kraju. Ser­decz­nie dziękujemy. W uroczysto­ści udział wzięli rów­nież przed­stawiciele Związku Kom­batan­tów RP, z prezesem Andrzejem Klichem na czele.

Uczniowie w mon­tażu słowno-​muzycznym prze­nieśli nas na chwilę do roku 1918, kiedy to nasza ojczyzna znów stała się wolna. Pod­czas apelu to sama POL­SKA złożyła hołd poległym w obronie jej wol­no­ści, było też żoł­nier­skie ślubowanie, recytacja prze­pięk­nej poezji, a serca zgromadzonych roz­palone zostały patriotycz­nym śpiewem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD