Edukacja, opieka nad dzieckiem

Święto Nie­pod­legło­ści w Szkole Podstawowej

Dnia 10.11.2016r. w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści odbył się uroczysty apel z okazji 98. rocz­nicy odzyskania nie­pod­legło­ści przez Pol­skę.

Program artystyczny z udziałem uczniów z klas: II e, IV d, V c, VI b i chór szkolny przy­po­mniał, że 11 listopada 1918 roku jest jedną z naj­waż­niej­szych dat w dziejach naszej ojczyzny, ponie­waż wień­czy dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na 123 lata nie­pod­legło­ści. Występujący uczniowie wier­szami, pieśniami i tań­cem oddali hołd tym, którzy wal­czyli i zginęli w umiłowaniu Ojczyzny i Wolności.

Mon­taż słowno-​muzyczny przy­gotowany na szkolne obchody Święta Nie­pod­legło­ści został rów­nież zaprezen­towany 11 listopada 2016 roku na pakoskim rynku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD