Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Uwaga feriowicze! Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ma dla Was konkurs

Ino­wrocław­ska policja zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kon­kur­sie. Ułóż puz­zle i odpowiedz na pytania dotyczące spo­tów promujących zasady bez­pieczeń­stwa. Koniecz­nie weź udział, pochwal się swoją wiedzą i wygraj upo­minki, które ufun­dował Powiat Inowrocławski.

Tegoroczne ferie to czas z ograniczeniami w czasie pan­demii. Wiele dzieci spędzi je w miej­scu swojego zamiesz­kania. Ważne, by ferie były pod czuj­nym okiem opiekuna. Ino­wrocław­skie policjantki w związku z feriowym odpoczyn­kiem, przy­gotowały propozycję kon­kur­sową dla dzieci i młodzieży. Obie propozycje to spo­sób na uczenie się i utrwalanie zasad bez­pieczeń­stwa. W załącz­nikach znaj­dziecie szczegóły i materiały do pobrania.

Zadaniem uczniów klas od „0” do III będzie ułożenie łącz­nie pięciu obraz­ków z puz­zli. Następ­nie należy zrobić ich zdjęcia i prze­słać. Można także nakleić je na kartkę for­matu A4 i włożyć je do koperty. Pod­powiadamy, że obrazki powinny one być Wam znane, bo kilka z nich to finałowe prace kon­kur­sowe laureatów tegorocz­nych powiatowych kon­kur­sów o bezpieczeństwie.

Uczniowie klas od IV do VII mają do obej­rzenia trzy spoty fil­mowe pod tytułami: „Elemen­tarz bez­piecz­nego poruszania się na rowerze, rol­kach i hulaj­nodze”, „Bez­piecz­nie nad wodą!” i „Nie ufaj obcym osobom!”. Następ­nie na ich pod­stawie należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Gotowe zadania można prze­słać na adres mailowy: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. lub przynieść na recep­cję komendy albo wysłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ino­wrocławiu ul. Toruń­ska 1315, 88100 Ino­wrocław z dopiskiem „Kon­kurs na ferie 2021”.

Pamiętaj­cie podaj­cie swoje imię, nazwisko, wiek, szkołę oraz telefon kon­tak­towy do rodziców. Czekamy na Wasze zadania kon­kur­sowe do 17 stycz­nia 2021 roku.

Organizator­kami kon­kursu są: aspirant sztabowy Izabella Drob­niecka i star­szy aspirant Justyna Piąt­kow­ska, z którymi w razie pytań można kon­tak­tować się pod numerami telefonów: 47 75 282 18 i 47 75 284 81.

pdfKarta 1 klasy od 0-​III341.17 KB

pdfKarta 2 klasy od 0-​III358.86 KB

pdfKarta 3 klasy od 0-​III356.29 KB

pdfKarta 4 klasy od 0-​III349.37 KB

pdfKarta 5 klasy od 0-​III367.20 KB

pdfKarta 6 klasy od 0-​III365.50 KB

pdfKarta 7 klasy od 0-​III313.18 KB

pdfKarta 8 klasy od 0-​III387.99 KB

pdfZadania kon­kur­sowe klasy IV-​VII207.14 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD