Edukacja, opieka nad dzieckiem

Zapisy do szkół podstawowych

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal infor­muje o ter­minach i zasadach rekrutacji dzieci do klas pierw­szych szkoły pod­stawowej. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2017/​2018.

Ogłoszenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD