Edukacja, opieka nad dzieckiem

Trwa Europej­ski Tydzień Sportu

Od 17 do 23 maja 2014 roku obchodzony jest VI Europej­ski Tydzień Sportu dla Wszyst­kich. Zapraszamy do udziału w imprezach zor­ganizowanych na terenie naszej gminy w tym terminie.

W programie:

  • 17 maja 2014r., godz. 09.0012.00, Tur­niej klas 6 w piłkę nożną dziew­cząt, Kom­pleks boisk spor­towych „Orlik”, ul. Bar­ciń­ska, odp. Lewan­dow­ski Mariusz
  • 2022 maja 2014r., godz. 16.00, „Trio Basket” dla klas gim­nazjal­nych, Kom­pleks boisk spor­towych „Orlik”, ul. Mogileń­ska, odp. Szuber­tow­ski Zbigniew
  • 21 maja 2014r., godz. 16.00, Tur­niej Dzikich Drużyn w piłce noż­nej dla klas IV-​VI, Kom­pleks boisk spor­towych „Orlik”, ul. Mogileń­ska, odp. Adryan Leszek
  • 22 maja 2014r., godz. 16.0018.00, Tur­niej uczniów szkoły pod­stawowej w kwadranta, Kom­pleks boisk spor­towych „Orlik”, ul. Bar­ciń­ska, odp. Lewan­dow­ski Szymon

    Baner STMIG2014