Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Droga w Kościelcu odebrana

1 227 540,00 zł — tyle kosz­tował remont drogi gmin­nej relacji Kościelec-​Węgierce, z czego 644 412,00 zł to dofinan­sowanie ze Środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Celowego w ramach Fun­duszu Dróg Samorządowych Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego, a 563 128,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Gminy.

Czytaj więcej: Droga w Kościelcu ode­brana

Prace na drodze w Kościelcu

Trwają prace na drodze gmin­nej relacji Kościelec-​Węgierce. Aktual­nie prowadzone są prace w obrębie mostu polegające na wzmoc­nieniu nasypu blokami betonowymi.

Czytaj więcej: Prace na drodze w Kościelcu

Roz­poczęły się prace na drodze w Kościelcu

W dniu dzisiej­szym roz­poczęły się prace przy prze­budowie drogi gmin­nej relacji Kościelec-​Węgierce, których wykonawcą jest firma Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG z siedzibą w Inowrocławiu.

Czytaj więcej: Roz­poczęły się prace na drodze w Kościelcu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD