Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymaliśmy ponad milion złotych na prze­budowę drogi gminnej

Gmina Pakość pozyskała środki finan­sowe z Fun­duszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad miliona złotych na prze­budowę drogi gmin­nej Kościelec-​Węgierce.

Przed­miotem inwestycji będzie prze­budowa drogi gmin­nej nr 150426C Kościelec-​Węgierce, obej­mującej odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2553C do obiektu mostowego na kanale Notec­kim w miej­scowo­ści Kościelec (bez obiektu). Długość tego odcinka drogi wynosi 1860,89 m.

Cał­kowity koszt zadania wynosi 1 914 962,40 zł, natomiast środki własne to kwota 861 73,40 zł. Wysokość dofinan­sowania stanowi 55% cał­kowitych kosz­tów przedsięwzięcia.

pakosc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD