Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

LGD Czar­noziem na soli zaprasza na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza osoby zain­teresowane pozyskaniem dofinan­sowania do założenia własnej działal­no­ści gospodar­czej w dniu 24 stycz­nia 2018 r. na godz. 14.00 do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

plakat pakosc 1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD