Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Pożyczki na pokrycie bieżących kosz­tów prowadzenia działal­no­ści gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ino­wrocławiu infor­muje przed­siębior­ców o moż­liwo­ści składania wniosków w sprawie pożyczek na pokrycie bieżących kosz­tów prowadzenia działal­no­ści gospodarczej.

pdfTreść infor­macji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD