Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Odbiór drogi na ul. Wyszyńskiego

W piątek, w obec­no­ści bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, sekretarz gminy Joanny Zemełki, inspek­tora ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusława Kawki, inspek­tora nad­zoru budow­lanego Andrzeja Nowakow­skiego oraz wykonawcy P. H. U. TRANS-​POM Piotra Pomagiera dokonano odbioru drogi gmin­nej nr 151819C na ul. Wyszyńskiego.

Prace polegały na prze­budowie drogi o długo­ści 0,295 km. Łączny koszt inwestycji – 357 043,06 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD