Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Parafia pw.św. Mał­gorzaty w Kościelcu laureatem w konkursie

Miło nam poin­for­mować, iż parafia Rzymsko-​Katolicka p.w. Mał­gorzaty w Kościelcu zwyciężyła w szóstej edycji kon­kursu organizowanego przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu pn. „Dziedzic­two wieków” w kategorii I – prace kon­ser­wator­skie i restauratorskie.

Czytaj więcej: Parafia pw.św. Mał­gorzaty w Kościelcu laureatem w kon­kur­sie

Zapraszamy na Festyn Ekologiczny

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaprasza na Festyn Ekologiczny, który odbędzie się 24 września br. w parku miejskim.

Czytaj więcej: Zapraszamy na Festyn Ekologiczny

Kon­kurs ekologiczny

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza do wzięcia udziału w kon­kur­sie ekologicz­nym pn. „Nie ma śmieci — są surowce. Jesienne cuda z odpadów”.

Czytaj więcej: Kon­kurs ekologiczny

Narodowe Czytanie 2017

W sobotę, 2 września odbyła się szósta już edycja ogól­nopol­skiej akcji „Narodowe Czytanie”, w której Biblioteka wzięła udział po raz czwarty.

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie 2017

Dożynki Gminne 2017

Miesz­kańcy sołec­twa Ludkowo-​Mielno-​Wojdal byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2017

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD