Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha pełen atrakcji

Dopisała pogoda, frekwen­cja, a przede wszyst­kim humory dzieciom pod­czas festynu Malucha, który w piąt­kowe popołu­dnie 22 lipca odbył się na Orliku przy ul. Mogileń­skiej. Jego organizatorzy, jak co roku, zadbali o szereg atrak­cji i to zarówno dla naj­młod­szych, jak i tych nieco starszych.

Czytaj więcej: Festyn Malucha pełen atrak­cji

VI Otwarte Zawody Węd­kar­skie o Puchar Bur­mistrza Pakości

W Pako­ści na rzece Noteć 8 lipca 2017r. roze­grane zostały VI Otwarte Zawody Węd­kar­skie o Puchar Bur­mistrza Pako­ści. Zawody odbyły się metodą spławikową. W tym roku udział wzięło 49 węd­karzy w tym 14 juniorów, nie tylko z Gminy Pakość ale rów­nież z Gmin ościennych.

Czytaj więcej: VI Otwarte Zawody Węd­kar­skie o Puchar Bur­mistrza Pako­ści

Kon­kurs na naj­pięk­niej­szy ogród lub balkon

Zachęcamy miesz­kań­ców Gminy Pakość do wzięcia udziału w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szy ogród i bal­kon „Mój piękny Ogród” i „Mój Piękny Bal­kon”, którego organizatorem jest Bur­mistrz Pako­ści oraz Szkółka Bylin Barcikowscy.

Czytaj więcej: Kon­kurs na naj­pięk­niej­szy ogród lub bal­kon

Pik­nik LGD z dziczyzną w tle

W dniu dzisiej­szym, tj. 11 czerwca przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści po raz pierw­szy odbył się Pik­nik LGD z dziczyzną w tle.

Czytaj więcej: Pik­nik LGD z dziczyzną w tle

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD