Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Msza Odpustowo-​Dożynkowa

Tłumy wier­nych uczest­niczyły we wczoraj­szej Mszy Odpustowej Ku Czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego połączonej z dożyn­kową Gminy.

Czytaj więcej: Msza Odpustowo-​Dożynkowa

82. rocz­nica agresji ZSRR na Polskę

W 82. rocz­nicę napa­ści wojsk sowiec­kich na Pol­skę przed­stawiciele pakoskich władz samorządowych z bur­mistrzem Zyg­mun­tem Groniem na czele złożyli kwiaty i zapalili sym­boliczne znicze pod pomnikiem Żoł­nierzy Armii Krajowej, oddając tym samym hołd poległym na polach bitew i pomor­dowanym w obozach zagłady.

Czytaj więcej: 82. rocz­nica agresji ZSRR na Pol­skę

Impreza odwołana

Z przy­kro­ścią infor­mujemy, że w związku z wyjąt­kowo nie­korzyst­nymi prognozami pogody na dzień 17 września 2021 zaplanowana na ten dzień impreza „Holi — Święto kolorów” zostaje odwołana.

Za nami festyn Malucha

Sielan­kowa zabawa i uśmiech­nięte twarze dzieci — to obraz, który można było zauważyć pod­czas wczoraj­szego Festynu Malucha, zor­ganizowanego przez Urząd Miej­ski w Pako­ści. Wspaniała pogoda oraz interesujący program festynu przy­ciągnęły rzeszę miesz­kań­ców gminy Pakość i okolicz­nych miejscowości.

Czytaj więcej: Za nami festyn Malucha

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD