Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

W 390-​tą rocz­nicę ist­nienia Kal­warii Pakoskiej Prymas Pol­ski ks. abp Woj­ciech Polak ustanowił Kal­warię Archidiecezjal­nym Sank­tuarium Męki Pań­skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło pod­czas uroczystej mszy świętej ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018r. na Wzgórzu Kalwaryjskim.

Czytaj więcej: Święto Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego, festyn ekologiczny

Zapraszamy na festyn

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Ośrodek Kul­tury i Turystyki oraz Sołec­two Wielowieś zapraszają na festyn w Wielowsi.

Czytaj więcej: Zapraszamy na festyn

Dożynki Gminne 2018

Miesz­kańcy sołec­twa Rybitwy byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2018

Regaty w Łącku za nami

W dniach 1112 sierp­nia Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław był organizatorem Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel – naj­więk­szych regat w regionie. Na star­cie stanęły 32 załogi z 6 klubów.

Czytaj więcej: Regaty w Łącku za nami

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD