Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne paczki gotowe

W dniu dzisiej­szym do Ośrodka Kul­tury i Turystyki dotarło 1300 świątecz­nych paczek dla naj­młod­szych. W dniach 2123 grud­nia święty mikołaj wyruszy w podróż po Gminie, aby wręczyć dzieciom prezenty. W tym roku, oprócz słodyczy, dzieci będą miały moż­liwość wyboru pluszaka.

Czytaj więcej: Świąteczne paczki gotowe

51 rocz­nica katafstrofy lot­niczej w Giebni

11 grud­nia mija 51 lat od katastrofy lot­niczej w Giebni, gdzie roz­bił się pol­ski bom­bowiec Ił-​28. Zginęło wtedy trzech żoł­nierzy: por. pilot Jan Grymuza, por. nawigator Bonifacy Hędzelew­ski, kpr. strzl. Ryszard Jędras. W tym roku mija rów­nież pięć lat od postawienia głazu, który upamięt­nia ten tragiczny lot.

Czytaj więcej: 51 rocz­nica katafstrofy lot­niczej w Giebni

Zapraszamy na kier­masze świąteczne

W wyjąt­kową atmos­ferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pomogą nas wprowadzić kier­masze organizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz Szkołę Pod­stawową im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości.

Czytaj więcej: Zapraszamy na kier­masze świąteczne

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD